Het studiecentrum van de Meergronden was aan vernieuwing toe. Een nieuw studiecentrum dat op alle terreinen voldoet aan de eisen binnen de ‘21st century skills’ en de wensen van de leerlingen. Ook zal het studiecentrum de deelnemers aan MORE@mg een plek moeten bieden voor huiswerkondersteuning en bijzondere workshops of cursussen.

Door de creatieve nieuwe indeling is de ruimte voor verschillende activiteiten te gebruiken. Wanneer leerlingen zelfstandig of in groepjes samenwerken in de ene ruimte kan tegelijkertijd in de andere ruimte een huiswerkklas aan het werk zijn. Een frisse ruimte, die de leerlingen uitnodigt om te gaan werken en gebruik te maken van alle faciliteiten van het studiecentrum.

Wilt u meer projecten bekijken?