Met veel plezier en enthousiasme mogen wij, de PD Group, ons de laatste jaren storten op werkzaamheden binnen diverse scholen in Almere. In samenwerking met de Almeerse Scholen Groep denken wij mee over de diverse vraagstukken waarmee hedendaagse scholen stoeien en ontwerpen en ontwikkelen wij plannen voor deze vragen. In dit geval bestaande schoolgebouwen die aan vernieuwing toe zijn.

Doordat wij mogen aanschuiven bij de diverse schoolbesturen, de verschillende onderwijsteams en de ondersteunde afdelingen kunnen wij onze visie en ideeën delen over de gewenste aanpassingen van diverse ruimtes in scholen. Bij voorkeur een visie met een langere scoop, zodat keuzes die nu kunnen en moeten worden gemaakt, de toekomstige plannen niet in de weg staan, maar juist aanvullen.

Zo worden op dit moment bij Daltonschool Helen Parkhurst de eerste stappen gezet om de entree en de aula aan te pakken en geschikt te maken voor het plan om de expansie van de leerlingenstromen beter aan te kunnen. Bij Scholengemeenschap Echnaton zoeken we naar mogelijkheden om hun speerpunten media, sport en horeca nog beter te faciliteren en te benadrukken en wordt bij Scholengemeenschap de Meergronden gezocht naar een betere routing van de diverse bezoekersstromen binnen de school. Alle drie uitdagingen, waarbij we er alles aan doen om de vraag zo creatief, economisch en duurzaam mogelijk in te vullen. Daarnaast is het voor ons ook een mooie kans om met “de werknemers van de toekomst” te spreken over hun ideeën en wensen. Dit houdt ons jong en scherp!

Share This