Overal waar gewerkt en geleefd wordt, ontstaat afval, ook bij PD Group. Ons afval werd voorheen verwijderd, opgeruimd of vernietigd, maar vanaf mei 2018 doen we dit anders. Wij geven afval een tweede leven in de vorm van grondstoffen en energie.

 

Afvalmanagement

In aanloop naar onze verbeterslag in duurzaamheid hebben we bij PD Group onze interne processen geanalyseerd. Dat hebben we niet alleen op ons hoofdkantoor gedaan, maar bij alle (bouw-)projecten die we doen. Vervolgens hebben we onderzocht hoe we afvalstromen kunnen voorkomen, beheren en optimaliseren, om op die manier zoveel mogelijk grondstoffen uit ons afval terug te winnen.

 

Afvalscheiding, recycling en cradle-to-cradle

Met verschillende afvalcontainers scheiden we al het afval dat we produceren. Vervolgens wordt dit afval door Renewi verwerkt.
Door onze afvalscheiding bewust te handhaven, zetten we bij PD Group weer een stap in de goede richting van de ultieme vorm van duurzaam ondernemen: cradle-to-cradle.

 

Restafval

In een aparte container wordt restafval verzameld. Dit is al het afval dat niet geschikt is voor hergebruik. Bij het verbrandingsproces van restafval wordt (duurzame) energie, zoals elektriciteit, stoom en warmte gegenereerd. Na verwerking worden uit de bodemas – de as die overblijft na de verbranding van restafval – waardevolle materialen zoals metalen onttrokken. Deze teruggewonnen materialen worden ingezet als alternatieve bouwstof in de weg- en waterbouw.

 

Papier en karton

Ons papier- en kartonafval bestaat vaak uit een mix van vele soorten en kwaliteiten (zoals kranten, tijdschriften, karton en overig papier). Dit afval is uitstekend geschikt voor hergebruik. Bij al onze (bouw-) projecten en op ons hoofdkantoor staat een aparte container voor papier en karton. Op gespecialiseerde verwerkingslocaties wordt het ingezamelde materiaal zowel handmatig als door middel van zeef- en luchtstroomtechnieken gescheiden in verschillende kwaliteiten. Het papier wordt verder verkleind, gebaald en ingezet in de papier verwerkende industrie voor de productie van dozen, kranten en tissueproducten.

 

Folie

Deze afvalstroom bestaat uit zachte verpakkingsfolie en mag aangeboden worden bij de papier/karton container. Hierdoor is er geen extra transport nodig, dat is gunstig! Het kan voorkomen dat er tijdens een van onze projecten veel folie vrijkomt. Dit kan dan apart ingezameld worden om een hogere opbrengst te genereren.
Door Renewi wordt de folie uit het karton gehaald en in balen geperst. Deze verbaalde folies worden vaak verwerkt in bijvoorbeeld plastic handschoenen of fleecetruien. Ook wordt de folie verhandeld naar landen in Europa en Azië waar het verwerkt wordt tot nieuwe grondstoffen.

 

Bouw- en sloopafval

Tijdens bouw-, renovatie- en sloopwerkzaamheden uitgevoerd door PD Group komt vanzelfsprekend bouw- en sloopafval (BSA) vrij. BSA wordt middels afvalsorteerinstallaties gesorteerd in waardevolle stromen, zoals hout, metalen en plastics. Een andere belangrijke deelstroom is zeefzand, dat onder meer grondstof vormt voor FORZ, een schone en veilige zand- en grindvervanger voor betonproducten. Van het brandbare residu wordt Solid Recovered Fuel (SRF) gemaakt. Het geproduceerde SRF kan vervolgens ter plaatse worden teruggewonnen als warmte of energie, of worden doorverkocht voor gebruik in bijvoorbeeld stadsverwarmingsnetwerken.

 

Geen afval

Voor PD Group is afval dus geen afval meer. We streven naar duurzaamheid en cradle-to-cradle. En door de herwinning van grondstoffen en het opwekken van energie en warmte uit ons restafval zetten we hierin onze volgende stap.

Share This