Begin 2016 is het raadhuis van Amstelveen de arbeidsmarktplaats officieel geopend. Tevens is een nieuwe flexibele huisvesting voor de afdeling Jeugd & Samenleving opgeleverd. Wederom een succesvol resultaat van de samenwerking tussen de gemeente en PD Group.

Hoe is dit succesvolle project tot stand gekomen?

Als start is samen met de medewerkers van de betrokken afdelingen en de PD Group een analyse gemaakt van de werkzaamheden en de daarbij gewenste werkplekinrichting. Vervolgens zijn aan de hand van voorbeelden een aantal (concept)inrichtingsplannen gemaakt en besproken met de medewerkers. Dit is een belangrijk onderdeel voor de acceptatie van betrokkenen voor flexibel werken.

Aanvullend is in dit project veel aandacht besteed aan de begeleiding van de medewerkers in het werken in een flexibel huisvestingsconcept. De medewerkers en hun beleving van de werkplek, naast efficiënt werken, stonden hierbij centraal.

Na oplevering van de huisvesting is in overleg met de gemeente een nazorg-traject gestart waarbij het werken in de nieuwe omgeving regelmatig wordt geëvalueerd. Dit word door de medewerkers gewaardeerd en zorgt voor draagvlak.

Share This